“Samen, hebben we Europa opgebouwd” – Aflevering 4 – 1980s : Zonnig weer in Europa

De reeks “Samen hebben we Europa gebouwd” informeert je, decennium per decennium, over de uitdagingen, obstakels, verwezenlijkingen en projecten die bepalend zijn geweest voor de evolutie van de Europese Unie. Hafsa, attaché bij het directoraat-generaal REGIO van de Europese Commissie, en haar collega Frank nemen je in deze aflevering mee naar de “eighties”.

Dit decennium is niet alleen een technologisch keerpunt, maar ook een bewogen tijdperk: de giframp van Bhopal in India, de kernramp in Tsjernobyl, hongersnoden in Afrika en de val van de Berlijnse Muur. Het is in die context dat de EEG (Europese Economische Gemeenschap) in 1981 opnieuw wordt uitgebreid met Spanje, Griekenland en Portugal: welkom in het Europa van de 12! In de jaren 80 ziet de Europese vlag het licht (de symboliek ervan wordt hier uitgelegd). Onder het voorzitterschap van Jacques Delors voert de Europese Commissie hervormingen door die nodig zijn om de nieuwe ambities te verwezenlijken. Voor het eerst worden sociale en milieuproblemen besproken en worden diverse hulp- en onderzoeksprogramma’s opgestart.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore