“Samen, hebben we Europa opgebouwd” – Aflevering 5 – 1990s : Weg met de grenzen

De reeks “Samen hebben we Europa gebouwd” informeert je, decennium per decennium, over de uitdagingen, obstakels, verwezenlijkingen en projecten die bepalend zijn geweest voor de evolutie van de Europese Unie. Hafsa, attaché bij het directoraat-generaal REGIO van de Europese Commissie, en haar collega Pinto nemen je in deze aflevering mee naar de “nineties”.

Dit decennium, dat gekenmerkt wordt door de globalisering, is ook een bewogen periode, met de val van het Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog, de vrijlating van Nelson Mandela in Zuid-Afrika en het vredesproces in Noord-Ierland. Tezelfdertijd zet Europa verder in op de integratie van het continent dankzij een sterk opengrenzenbeleid; de lidstaten groeien naar elkaar toe en gaan steeds nauwer samenwerken!

In 1992 wordt het Verdrag van Maastricht ondertekend: de Europese Economische Gemeenschap (EEG) wordt de Europese Unie! Het doel: de lidstaten mobiliseren en de Europese burgers dichter bij elkaar brengen binnen een steeds sterkere en harmonieuzere unie. Vanaf dat moment houden de instellingen zich met veel meer dan enkel socio-economische kwesties bezig.

In 1995 krijgt de Europese Unie nog meer gewicht met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore