Praktisch

Waartoe dient de Europese Unie? Wat is haar invloed op ons dagelijkse leven? Veel nationale besluiten zijn gebaseerd op Europese richtlijnen. “Praktisch” bundelt in beelden de verwezenlijkingen en het gevoerde beleid, zoals de Green Deal, het GLB maar ook Erasmus!