Is de Europeese unie het waard of moeten we er mee stoppen?

De Europese Unie: een complex gegeven. Door sommigen bejubeld en door anderen vervloekt: de EU verenigt mensen maar zorgt ook voor verdeeldheid.

De vrijwilligers achter het YouTube-kanaal “In a Nutshell” bieden animaties aan om complexe onderwerpen (zowel wetenschappelijke als geopolitieke thema’s) beter te begrijpen. Hier focussen ze op de successen en problemen van de Europese Unie in 2017, net na de officiële aankondiging van de Brexit.

Enerzijds staat de EU voor individuele vrijheden, voor vrij verkeer van goederen en diensten, voor bescherming tegen grote ondernemingen en voor wetenschappelijke samenwerking, kortom: voor alle voordelen die samenwerking biedt (voorstellen formuleren, afschrikken, verandering in gang zetten).

Anderzijds zijn er de migratieproblematiek, de eenheidsmunt, veiligheid en de grote tegenstellingen tussen landen (op het gebied van wetgeving, levensstandaard, sociale verworvenheden enz.).

Deze video, die focust op zowel de troeven als de tekortkomingen van de EU, schetst een geëngageerd, soms hard, maar vaak eerlijk beeld van de Europese realiteit. De makers van de video permitteren het zich zelfs om een mening te formuleren als antwoord op de titel: “Is de Europese unie het waard of moeten we er mee stoppen?”.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore