“Samen, hebben we Europa opgebouwd” – Aflevering 7 – 2010s : De plannet als hoofddoelwit

De reeks “Samen hebben we Europa gebouwd” informeert je, decennium per decennium, over de uitdagingen, obstakels, verwezenlijkingen en projecten die bepalend zijn geweest voor de evolutie van de Europese Unie. Hafsa, attaché bij het directoraat-generaal REGIO van de Europese Commissie, en haar collega Morten nemen je in deze aflevering mee naar het Europa van de jaren 2010.

Dit decennium, waarin het adagium ‘de wereld, mijn dorp’ ingang vindt dankzij de digitale technologieën, kenmerkt zich door enkele belangrijke gebeurtenissen, zoals de Arabische lente, de oorlog in Syrië, de vluchtelingencrisis, de oorlog in Oost-Oekraïne en de Brexit. Als antwoord op die gebeurtenissen die plaatsvinden aan de poorten van de Europese Unie, ontwikkelt Europa een beleid dat erop gericht is de goede betrekkingen met de buurlanden in stand te houden: de vrede en de bestaande handelsrelaties moeten worden gehandhaafd.

De jaren gaan voorbij en de uitdagingen worden steeds talrijker. De financiële crisis van 2008, die de EU hard heeft getroffen, is voorbij. Nu moeten we opnieuw de rug rechten om de uitdagingen van de komende jaren aan te pakken. Zo ontstaat de Europa 2020-strategie, die erop gericht is de indicatoren voor duurzame ontwikkeling op het vlak van groei, innovatie, onderwijs, werkgelegenheid en milieubescherming te verbeteren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van Europa op wereldniveau te vergroten.

Wat de strijd tegen de klimaatverandering betreft, onderschrijft de EU in 2015 de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Datzelfde jaar wordt het Akkoord van Parijs ondertekend op de COP21 in Parijs. De EU moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn, dat is de doelstelling van de Green Deal!

In 2013 komt Kroatië bij de Europese Unie, die voortaan 28 leden telt. Maar het Europa van de 28 is geen lang leven beschoren! In 2016 beslissen de Britten in een referendum om de Europese Unie te verlaten. De Brexit moet in de komende maanden worden voorbereid en georganiseerd. Ondertussen zijn Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije officiële kandidaten voor het lidmaatschap. Bosnië-Herzegovina en Kosovo zijn potentiële kandidaat-lidstaten.

Aan het eind van dit decennium staat de EU een andere uitdaging te wachten: de Covid-19-pandemie.

Wordt vervolgd …

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore