“Samen, hebben we Europa opgebouwd” – Aflevering 6 – 2000s : Eenheid in verscheidenheid

De reeks “Samen hebben we Europa gebouwd” informeert je, decennium per decennium, over de uitdagingen, obstakels, verwezenlijkingen en projecten die bepalend zijn geweest voor de evolutie van de Europese Unie. Hafsa, attaché bij het directoraat-generaal REGIO van de Europese Commissie, en haar collega Morten nemen je in deze aflevering mee naar het Europa van de jaren 2000.

Dit decennium, waarin het adagium ‘de wereld, mijn dorp’ ingang vindt dankzij de digitale technologieën, kenmerkt zich door enkele belangrijke gebeurtenissen, zoals de aanslagen van 11 september 2001 in New York en de tsunami van 2004 in de Indische Oceaan. Stormen, tornado’s, overstromingen en hittegolven zijn de eerste tekenen van de klimaatverandering. Als antwoord op die gebeurtenissen stelt de Europese Unie alles in het werk om de zwaarst getroffen regio’s te helpen. Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie wordt een nieuw symbool van samenwerking tussen de instellingen en lokale overheden.

In 2004 treden 10 nieuwe landen toe tot de Europese Unie: Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije en Slovenië. Bulgarije en Roemenië komen in 2007 bij de EU. In slechts enkele jaren tijd is de bevolking van de Europese Unie met 20% toegenomen! Deze nieuwkomers vergroten opnieuw de ongelijkheden, vooral omdat veel nieuwe lidstaten verzwakt zijn door tientallen jaren communistisch bewind.

In 2007 wordt het Verdrag van Lissabon ondertekend om de Unie democratischer en efficiënter te maken. Er wordt nagedacht over een gemeenschappelijke grondwet, over een grotere inspraak van de nationale parlementen in het besluitvormingsproces van de Commissie en over een grotere aandacht voor burgerinitiatieven. Daarnaast maakt dit verdrag van de strijd tegen de klimaatverandering een absolute prioriteit.

Maar net op het ogenblik dat alles op wieltjes lijkt te lopen, wordt de wereld midscheeps getroffen door de kredietcrisis die in de Verenigde Staten was ontstaan. Opnieuw slaan de landen van de Europese Unie de handen ineen om deze crisis te boven te komen.

Alles is in gereedheid gebracht om het Europa van de 27 verder te versterken en zelfs uit te breiden tot 28, maar dat is een ander verhaal.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore