Waar komt het Erasmus-programma vandaan ?

Zon of regen? De zee of een grote stad? Vertrouwde cultuur of nieuwe tradities? Alleen of met vrienden? … Het Erasmusprogramma biedt tal van mogelijkheden. Deze video schetst de geschiedenis van het Erasmus-programma, een emblematisch project van de Europese Unie waaraan al bijna 22 miljoen Europeanen hebben deelgenomen!

Maar wat is Erasmus eigenlijk? Dankzij het Erasmus-programma kun je studeren, stage lopen of vrijwilligerswerk doen in een van de 27 EU-lidstaten en in 7 andere Europese landen, zoals Noorwegen, IJsland of Turkije. Maar daar houdt het niet bij op! 167 landen in de wereld zijn ook partner van dit programma, waaronder China, Jordanië en Montenegro. Vandaar de naam “Erasmus +”.

Het programma is genoemd naar de Nederlandse filosoof en kanunnik Erasmus, die in de 15de eeuw door heel Europa reisde. Als gepassioneerd reiziger en pacifist had hij een avant-gardistische visie op Europa; hij is dus de beste ambassadeur van dit programma.

Maar hoe is dit programma ontstaan? De “geestelijke moeder” van Erasmus is Sophia Corradi. In 1958 keerde ze terug naar huis na een jaar studeren in de Verenigde Staten. Helaas werd haar diploma niet erkend door haar universiteit! Daarop besloot ze de rectoren van universiteiten en vertegenwoordigers van de Europese Unie te overtuigen van de noodzaak van uitwisselingen tussen universiteiten.

In 1971 vonden de eerste besprekingen plaats binnen de Raad van de ministers van Onderwijs. Het voorstel werd drie keer verworpen omdat de ministers er niet in slaagden tot een akkoord te komen. Pas in 1987, onder Jacques Delors als voorzitter van de Europese Commissie, werd het programma goedgekeurd.

Sindsdien hebben naar schatting meer dan 22 miljoen burgers tussen 1987 en 2027 aan het programma deelgenomen: als dat geen succes is!

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore