Hoe werkt de Europese Unie?

De Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Europees Parlement … wie doet wat eigenlijk? In de bovenstaande video wordt op eenvoudige wijze uitgelegd wie er achter deze grote namen schuilgaat en wat deze instellingen precies doen. Laten we een reis maken tussen Brussel en Straatsburg!

De video begint met een zeer kort overzicht van de geschiedenis van de Europese Unie: de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), de EEG (Europese Economische Gemeenschap) … Na 70 jaar bestaat de Europese Unie uit 27 landen, 450 miljoen burgers, 24 talen en honderden parlementsleden, commissarissen, assistenten, tolken … Maar wat doen zij eigenlijk? Ze maken wetten om het leven van de Europeanen te verbeteren.

Daarvoor bestaan er 4 instellingen:

De Europese Raad is samengesteld uit de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de EU. Hun taak bestaat erin het algemene beleid van de Unie uit te stippelen zonder wetten aan te nemen. Misschien heb je al gehoord van de “Europese topontmoetingen”. Tijdens die bijeenkomsten komen de leden van de Europese Raad bijeen (minstens vier keer per jaar).

De Raad van de Europese Unie verenigt de 27 ministers van de lidstaten rond specifieke thema’s (onderwijs, landbouw enz.). Ze stemmen over de EU-begroting en over de Europese wetten, in nauw overleg met het Europees Parlement.

De Europese Commissie heeft een voorzitter (die door het Parlement wordt verkozen) en 26 commissarissen (die door hun regering worden benoemd) met verschillende bevoegdheidsdomeinen. Hun rol is vergelijkbaar met die van een regering: ze leggen verordeningen en richtlijnen voor aan het Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden die de Europese burgers vertegenwoordigen. Elke vijf jaar kan je hen verkiezen. Ze komen bijeen in Brussel of Straatsburg en zijn niet gegroepeerd per land maar per politieke strekking (7 fracties).

Om af te sluiten neemt de video je mee achter de schermen van de Europese Unie: welke talen worden er gesproken?Hoe gaat de EU om met culturele verschillen?

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore