Waarvoor dienen de Europese verkiezingen?

Om de 5 jaar worden alle burgers ouder dan 18 jaar uitgenodigd om naar de stembus te gaan voor de Europese verkiezingen. Maar wie kiezen we eigenlijk en waarom? Dat wordt op eenvoudige en ludieke manier uitgelegd in deze video van Le Monde.

Binnen de Europese Unie moeten beslissingen genomen worden. Drie organen zijn bij dit proces betrokken, waaronder het Europees Parlement. De parlementsleden vertegenwoordigen de burgers van de EU-lidstaten en worden verkozen voor een periode van 5 jaar.

Het aantal parlementsleden dat een land mag kiezen, hangt rechtstreeks af van het aantal inwoners van dat land. Na de Brexit wordt Frankrijk vertegenwoordigd door 79 en België door 21 parlementsleden op een totaal van 705 zetels in het Parlement. De kandidaten die in elk land zijn verkozen, worden gegroepeerd in fracties naar gelang van de politieke strekking. Vandaag zijn er 8 politieke fracties.

Eenmaal verkozen stellen de parlementsleden Europese wetten op in overleg met de Europese Raad, beslissen ze over de EU-begroting en controleren ze de Europese uitvoerende macht.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore