Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU

Het onderwerp dat vandaag op tafel ligt: het gemeenschappelijke landbouwbeleid, de belangrijkste krachtlijnen en tekortkomingen ervan, en mogelijke voorstellen voor verbetering. Je hebt 5 minuten.

Missie volbracht voor deze video van Greens/EFA (Groenen/Europese Vrije Alliantie, een van de fracties in het Europees Parlement) waarin een complex onderwerp wordt uitgelegd aan de hand van een opinie en verschillende oplossingen.

We horen vaak praten over het GLB, maar het is niet altijd duidelijk wat er precies achter dit acroniem schuilgaat. Het onderwerp is nochtans universeel: hoe zijn de voedselproductie en de toegang tot voedsel georganiseerd in de Europese Unie?

In de video wordt ingegaan op de belangrijkste maatregelen van het GLB: directe inkomenssteun, marktmaatregelen en maatregelen voor plattelandsontwikkeling. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was landbouwers en producenten te helpen, wordt in de video ook ingegaan op de grenzen van dit beleid – met name de maximalisering van de productie en de negatieve gevolgen daarvan voor de inkomens van kleine landbouwers, de economie, de biodiversiteit en de productiviteit.

Het systeem lijkt dus voor verbetering vatbaar, maar hoe? Greens/EFA reikt voorstellen aan om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, het voedsel duurzamer te maken en meer gelijkheid te garanderen.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore