De Europese Green Deal uitgelegd in 3 minuten

Iedereen heeft het er al een tijdje over: de Green Deal. Dit pact werd gelanceerd door de Voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en heeft betrekking op de hele Europese Unie: alle lidstaten worden verplicht actie te ondernemen voor het klimaat.

Maar wat houdt deze Green Deal precies in? Welke maatregelen? Welke veranderingen? Welke gevolgen voor de landen? WindEurope, een industriegroep die pleit voor de overschakeling op windenergie, vat dit allemaal in 3 minuten samen.

De belangrijkste doelstelling: Europa klimaatneutraal maken tegen 2050. Hoe? In deze video wordt ingegaan op de voorgestelde initiatieven om die doelstelling te bereiken: wettelijke verankering van de koolstofneutraliteit, verhoging van de doelstelling betreffende de vermindering van broeikasgassen en van de doelstelling betreffende het gebruik van hernieuwbare energie, invoering van taksen op bepaalde geïmporteerde producten uit landen die het minder nauw nemen met het klimaat, en implementatie van een nieuwe strategie voor industrie, transport en elektriciteit …

Hoewel 2050 de langetermijndoelstelling is, worden de eerste resultaten in feite al in 2030 verwacht, om er zeker van te zijn dat we op de goede weg zijn. Om deze transitie te bespoedigen en alle landen hierbij te begeleiden, zullen binnenkort energie- en klimaatplannen geïmplementeerd worden. Die omvatten onder andere een investeringsfonds van duizend miljard euro.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore