Besluitvorming van de Europese Unie

Hoe worden beslissingen in de Europese Unie genomen? Wie doet wat precies in de Raad, de Commissie en het Parlement? Toegegeven, op het eerste gezicht lijkt het vrij ingewikkeld, maar na het bekijken van deze video zal alles zo klaar zijn als een klontje.

Deze video, gemaakt door het netwerk “Europe direct” dat algemene informatie verstrekt over de EU, legt op eenvoudige wijze uit hoe de Europese Unie te werk gaat wanneer ze beslissingen moet nemen over nieuwe verordeningen of richtlijnen.

Kortom, het is de Europese Raad die tijdens topbijeenkomsten de algemene lijnen uitzet en de politieke prioriteiten bepaalt. Op basis van die prioriteiten doet de Europese Commissie wetsvoorstellen. De voorgestelde teksten worden vervolgens besproken, gewijzigd en gezamenlijk gestemd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Hierbij gebeurt het vaak dat het wetsvoorstel verschillende keren tussen deze twee instellingen heen en weer gaat. Wanneer ze niet tot een akkoord komen, kan er zelfs een bemiddelingscomité bijeengeroepen worden. Na de stemming wordt de wettekst teruggestuurd naar de Europese Commissie, die erop toeziet dat de tekst door alle lidstaten wordt toegepast. Het Hof van Justitie van de EU en de Europese Rekenkamer zijn de controle-instanties.

Zoals je ziet, is het besluitvormingsproces binnen de Europese Unie niet zo ingewikkeld als je zou denken.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore