Wat is de Europese Unie?

Deze video geeft je een duidelijk antwoord op deze vraag.

Het programma “Les essentiels de Jamy”, een initiatief van de Franse openbare omroep France Télévisions, wil complexe begrippen op een eenvoudige en laagdrempelige manier uitleggen. Deze aflevering focust op de geschiedenis van de EU, het nut ervan en de verschillende Europese instellingen.

In 1957 richtten zes landen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op, met als doel de Europese economie, die nog steeds te lijden had onder de nasleep van de twee wereldoorlogen, te herstellen. Pas in 1992 werd de EEG omgedoopt tot de Europese Unie – met 28 lidstaten in 2018 (vóór de Brexit).

Hoewel de EU meerdere landen omvat, zijn de belangrijkste instellingen in vier steden gevestigd: Brussel (hoofdstad van de Europese Unie, zetel van de Commissie en de Raad), Straatsburg (zetel van het Parlement), Luxemburg (Hof van Justitie) en Frankfurt (Centrale Bank).

De belangrijkste voordelen van de Europese Unie zijn het gemeenschappelijke beleid (voor verschillende domeinen, zoals ecologie, landbouw en economie) en de eenheidsmarkt (vrij verkeer van goederen en personen op het gehele grondgebied). Daardoor is de Europese Unie vandaag de grootste economische wereldmacht.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore