“Samen, hebben we Europa opgebouwd” – aflevering 1 – 1950s : De club van zes

De reeks “Samen hebben we Europa gebouwd” informeert je, decennium per decennium, over de uitdagingen, obstakels, verwezenlijkingen en projecten die bepalend zijn geweest voor de evolutie van de Europese Unie. Hafsa, attaché bij het directoraat-generaal REGIO van de Europese Commissie, en haar collega Hangel nemen je in deze aflevering mee naar het Europa van de jaren 50.

Na de Tweede Wereldoorlog is de menselijke en materiële schade immens. Het Europese continent moet heropgebouwd worden en men moet alles in het werk stellen om zo’n drama in de toekomst te voorkomen. Je kan je wel voorstellen dat de wederopbouw heel wat energie en grondstoffen vereist.

Daarom spreekt Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, op 9 mei 1950 in een toespraak voor het eerst over de ambitie om een Frans-Duitse alliantie tot stand te brengen om zo de productie van hulpbronnen onder een supranationale autoriteit te plaatsen. Een jaar later ziet de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) het licht. Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg slaan hiervoor de handen in elkaar. De missie van de EGKS is duidelijk: deze twee sectoren en hun productieregio’s in staat stellen zich te moderniseren en de kosten te drukken door samen te werken.

Enkele jaren later (1957) wordt de EGKS omgevormd tot de EEG (Europese Economische Gemeenschap), die tot doel heeft de ongelijkheden tussen de regio’s te verminderen door de oprichting van een gemeenschappelijke markt. Het is zo’n groot succes dat in 1958 een administratie in het leven wordt geroepen om de operaties aan te sturen: de Europese Commissie. In haar begindagen wil de Commissie de betrekkingen tussen de landen en de handel verder ontwikkelen.

Economische groei betekent vooruitgang in alle opzichten en zorgt voor een hogere levenskwaliteit van de burgers. De bevolking neemt toe: dit fenomeen wordt de “babyboom” genoemd. De leden van deze unie staan voor een nieuwe uitdaging: hoe kunnen ze al die mensen voeden zonder afhankelijk te zijn van andere wereldmachten?

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore