“Samen, hebben we Europa opgebouwd” – Aflevering 2 – 1960s : Europa tussen twee blokken

De reeks “Samen hebben we Europa gebouwd” informeert je, decennium per decennium, over de uitdagingen, obstakels, verwezenlijkingen en projecten die bepalend zijn geweest voor de evolutie van de Europese Unie. Hafsa, attaché bij het directoraat-generaal REGIO van de Europese Commissie, en haar collega Hangel nemen je in deze aflevering mee naar het Europa van de jaren 60.

Terwijl China zich van de wereld afsluit en een ijzeren gordijn over Oost-Europa valt, heerst in het Westen het motto ‘emancipatie’! Dit geldt voor vrouwen en etnische minderheden, maar ook voor de koloniale rijken die beginnen te wankelen.

Het is in die context van protest dat het Westen geconfronteerd wordt met een andere revolutie die de aarde doet beven: de landbouwrevolutie! De sector wordt geconfronteerd met een toenemende bevolking en, tegelijkertijd, met een sterk groeiende vraag in verzwakte naoorlogse economieën. Het aanbod kan de vraag niet volgen, waardoor het oude continent afhankelijk dreigt te worden van de VS of de Sovjet-Unie, die beide over geavanceerde technologieën beschikken!

Daarom wordt in 1963 binnen de EEG (Europese Economische Gemeenschap) het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) in het leven geroepen. Het doel: de modernisering van de landbouwsector subsidiëren en het prijsbeleid reguleren. Maar opnieuw zijn er grote ongelijkheden tussen de meer of minder vruchtbare regio’s, tussen het noorden en het zuiden van Europa. Helaas volstaan de subsidies niet: er is nood aan een volwaardig landbouwbeleid.

In de jaren 60 is de wereld opgedeeld in de invloedsferen van twee grote wereldmachten, voor wie de wapenwedloop en de verovering van de ruimte een absolute prioriteit zijn. Europa, daarentegen, zet verder in op economische integratie met de creatie van de gemeenschappelijke markt en de opheffing van de douanecontroles. Deze projecten wekken de belangstelling van andere landen, die zich bij deze alliantie willen aansluiten.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore