Wat heeft 2022 voor de Europese Unie in petto?

Zoals u weet, wordt het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie sinds 1 januari waargenomen door Frankrijk en Emmanuel Macron. Laten we even kijken wat het Parlement, dat andere wetgevende orgaan van Europa, in 2022 voor de Europese burgers in petto heeft. In deze video geeft het officiële kanaal van het Europees Parlement een beknopt en vrij volledig overzicht van de belangrijkste thema’s van het komende jaar.

2022 zal op de eerste plaats in het teken staan van de afsluiting van de Conferentie over de toekomst van Europa. De burgers, het maatschappelijk middenveld en de stakeholders zullen hun voorstellen voor verandering toelichten.

Het Parlement heeft in januari trouwens zijn nieuwe Voorzitter gekozen. De Voorzitter, die om de tweeënhalf jaar wordt verkozen, zit de plenaire vergaderingen voor en vertegenwoordigt het Parlement in de andere Europese instellingen en in de wereld. De Maltese Roberta Metsola volgde de Italiaan David Sassoli op: met haar 43 jaar is ze de jongste persoon die ooit tot Voorzitter werd verkozen.

Lees hier meer over Roberta Metsola

Wat het klimaat betreft, zullen de parlementsleden in 2022 debatteren over het “Fit for 55”-pakket, een reeks klimaatvoorstellen die tegen 2030 een vermindering van de emissies met 55% beogen.

Er zal ook verder worden gewerkt aan een pact over asiel en migratie: het Parlement zal nagaan hoe het systeem eerlijker en efficiënter kan worden gemaakt, met betere controles bij aankomst en meer bescherming voor hen die in nood verkeren.

Ook digitale technologieën zullen centraal staan in het debat, meer bepaald de wetgeving rond het internet om haatspraak, desinformatie en wanpraktijken te voorkomen. Het doel bestaat erin zowel de gebruikers als de dienstverleners te beschermen.

Deze zomer zullen de LUX Audience Awards de Europese film in de kijker zetten. De leden van het Europees Parlement en het grote publiek zullen op hun favoriete film kunnen stemmen. Resultaten in juni.

Tot slot zal het Parlement stemmen over verschillende belangrijke uitdagingen van de EU, waaronder de buitenlandse inmenging in Europese democratieën, de creatie van een op waarden gebaseerd referentiekader voor artificiële intelligentie en de versterking van de gezamenlijke strijd tegen kanker.

Share this video

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore